عشق بی همتای مادوتا

دوستت دارم...عشقمان بسیار عمیق مثل یک اقیانوس...به بلندی یک ستاره دنباله دار...و به بی نظیری آسمان

بهمن 93
1 پست