عشق بی همتای مادوتا

دوستت دارم...عشقمان بسیار عمیق مثل یک اقیانوس...به بلندی یک ستاره دنباله دار...و به بی نظیری آسمان

» خونه کشی.... :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٩
» این پست همه چی درهمه :) :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» عشق بزرگ من وتو..................................... :: ۱۳٩٢/٥/۳
» حوصله مان کمی سر رفته................. :: ۱۳٩۱/۱٢/۳٠
» سپاسگذار و قدردان خدایم هستم...... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» روزهای زندگیم میگذرد با تو.... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠